Διαμόρφωση - αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων προσέγγισης στομίου εισόδου σήραγγας Σ7 (Ζίγκρας Τμήμα 4.1.2s Παναγιά Γρεβενών)

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Διαμόρφωση - αντιστήριξη πρανών ορυγμάτων προσέγγισης στομίου εισόδου σήραγγας Σ7 (Ζίγκρας Τμήμα 4.1.2s Παναγιά Γρεβενών)

Γκόγκος, Αθανάσιος

Η Διπλωματική εργασία αποτελείται από δυο σκέλη το θεωρητικό και το πρακτικό κομμάτι της. Στο θεωρητικό κομμάτι γίνεται μια αναφορά για της σήραγγες (είδη σηράγγων, τρόποι διάνοιξης, ιστορικό, σήραγγες στον ελλαδικό χώρο) με εκτενέστερα αναφορά για την διάνοιξη τύπου cut & cover που υπάρχει στην μελέτη μας. Στα είδη αντιστηρίξεων, τρόποι κατασκευής, κριτήρια επιλογής, σχέση εδάφους – τοίχους (ωθήσεις γαιών, αντοχή, ευστάθεια τοίχους ) δίνοντας περισσότερη έμφαση στην αντιστήριξη τύπου «τοίχος του Βερολίνου» όπου είναι ο τύπος αντιστήριξης που εφαρμόστηκε στο έργο μας. Γίνεται εκτενής αναφορά για την μεθοδολογία που χρησιμοποιούμε για την γεωλογική χαρτογράφηση των υπογείων εκσκαφών (ακέραιο πέτρωμα, ταξινόμηση βραχομάζας, υπόγεια νερά κλπ) που είναι σημαντική για την πραγματοποίηση του κατασκευαστικού έργου. Στο δεύτερο σκέλος έχουμε το πρακτικό κομμάτι της διπλωματικής εργασίας γίνεται λεπτομερή περιγραφή της μελέτης για την διαμόρφωση και αντιστήριξη πρανών ορύγματος προσεγγίσεις στομίου σήραγγας Σ7 ΖΙΓΚΡΑΣ Γρεβενών.

Thesis
NonPeerReviewed

Οδοποιία
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.