Συνθέσεις σκυροδέματος, μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Συνθέσεις σκυροδέματος, μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο

Ασημακόπουλος, Χαράλαμπος

Το αντικείμενο της εργασίας είναι συνθέσεις σκυροδέματος μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων στο εργοτάξιο. Η δομή του τεύχους χωρίζεται σε τρεις θεματικές ενότητες: Το θεωρητικό μέρος όπου γίνετε εκτενή αναφορά στην σύνθεση σκυροδέματος και τα μέτρα υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων. Το εργαστηριακό μέρος όπου περιγράφεται όλη η διαδικασία από την παρασκευή έως την θραύση των δοκιμίων, η λήψη δειγμάτων από το εργοτάξιο και οι κοκκομετρικές αναλύσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.