Ηγεσία μάνατζμεντ και το προφίλ του πολιτικού ηγέτη στον σύγχρονο κόσμο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηγεσία μάνατζμεντ και το προφίλ του πολιτικού ηγέτη στον σύγχρονο κόσμο

Νικολάου, Αλεξάνδρα
Καρούλη, Χριστίνα

Η ηγεσία αποτελεί έναν έξυπνο και ικανοποιητικό μηχανισμό ώθησης προς την επιτυχία. Ωστόσο δεν αρκεί μόνο αυτό καθώς η συνεχόμενη μεταβολή στους διάφορους τομείς της κοινωνίας επιβάλλει την προσαρμογή της στις σύγχρονες αυτές αλλαγές και τις σύγχρονες προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οικονομικές μονάδες του κόσμου μας.Μια ακόμη σημαντική διαδικασία που συμβάλει εξίσου δυναμικά προς την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος αποτελεί το μάνατζμεντ. Σαν αποτέλεσμα της πολλαπλής επίδρασης που εξασκεί σε όλες τις πτυχές του οικονομικού βίου μιας χώρας ,διδάσκει με τον ηγετικό ρόλο των ανθρώπων του ένα τρόπο σκέψης και δράσης που εξυψώνει το γενικό επίπεδο της συναλλακτικής πρακτικής . Σκοπός λοιπόν αυτής της εργασίας είναι να αναλύσει αρχικά την έννοια της ηγεσίας η οποία γίνεται αντιληπτή ως διαδικασία επηρεασμού των ανθρώπων προκειμένου να ακολουθούν συνειδητά τον ηγέτη τους, καθώς επίσης και την έννοια του ηγέτη εντοπίζοντας τον ρόλο που έρχεται να διαδραματίσει μέσα σε μια ομάδα. Μέσα στα πλαίσια μιας οργανωμένης επιχείρησης η διεξαγωγή της ηγεσίας υλοποιείται από ένα στέλεχος που κατευθύνει τους υφισταμένους του προς την επίτευξη των στόχων που έχουν καθοριστεί από την ανώτερη διοίκηση. Σε κάθε οργανισμό μπορεί να υπάρχουν δύο κατηγορίες ηγετικών στελεχών, εκείνα που έχουν διοριστεί, δηλαδή οι προϊστάμενοι και σε εκείνα που ενεργούν σαν ηγέτες ανεπίσημα. Αν και διαφορετικές και οι δύο κατηγορίες μπορούν εξίσου να ασκήσουν ηγεσία.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.