Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εξαγορές και συγχωνεύσεις στον τραπεζικό τομέα

Μιναρετζή, Μαρία
Λαγαρίας, Θεοχάρης

Ο όρος συγχώνευση σημαίνει συνενώνω δυο επιχειρήσεις με απορρόφηση συνήθως της πιο μικρής από αυτές. O όρος εξαγορά σημαίνει αγορά του ενεργητικού μιας εταιρείας και ταυτόχρονη ρευστοποίηση του παθητικού, ενώ η πωλούμενη εταιρεία διαλύεται. Σκοπός της παρούσας πτυχιακής είναι να διερευνηθούν οι λόγοι που οδηγούν τις τράπεζες σε εξαγορές και συγχωνεύσεις, ποιες συγχωνεύσεις έχουν γίνει ανά τον κόσμο και τέλος αν η συγχώνευση μεταξύ Eurobank και Εργασίας, οι οποίες αποτελούν την μελέτη περίπτωσης της πτυχιακής, είχε θετικά ή αρνητικά αποτελέσματα. Γίνεται αναφορά στις έννοιες, στους λόγους και στα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα των εξαγορών και συγχωνεύσεων. Γίνεται αναφορά στις εξαγορές και συγχωνεύσεις που έχουν γίνει στον κόσμο. Γίνεται ανάλυση των τύπων που χρησιμοποιήθηκαν στην μελέτη περίπτωσης.

Thesis
NonPeerReviewed

Συγχώνευση τραπεζών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.