Γεωτεχνική μελέτη του Τμήματος "ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΡΑΧΕΣ" του οδικού άξονα ΠΑΘΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Γεωτεχνική μελέτη του Τμήματος "ΣΚΑΡΦΕΙΑ-ΡΑΧΕΣ" του οδικού άξονα ΠΑΘΕ

Μακρής, Ιωάννης
Σπέης, Χαρίλαος
Βρύση, Αλεξάνδρα

Η μελέτη που περιέχεται στο τεύχος αυτό αποτελεί μέρος της Μελέτης Σηράγγων όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη της μελέτης (Τεχνική περιγραφή και ΤΣΥ) και σύμφωνα με τα οριζόμενα ειδικά στη παράγραφο 8.1.8 περιλαμβάνει την οριστική γεωτεχνική μελέτη των προσωρινών έργων στομίων και σώματος σηράγγων (γεωτεχνική και στατική) και την προμελέτη των μονίμων έργων (στατική μελέτη μόνιμης επένδυσης). Μία σήραγγα είναι ένα υπόγειο πέρασμα. Ο ορισμός του τι αποτελεί μία σήραγγα δεν είναι καθολικά αποδεκτός. Παρ' όλα αυτά, γενικά, οι σήραγγες έχουν τουλάχιστο δύο φορές μεγαλύτερο μήκος από το πλάτος τους. Επιπλέον, πρέπει να είναι πλήρως κλεισμένες από όλες τις πλευρές, εκτός από τα ανοίγματα σε κάθε πλευρά. Μία σήραγγα μπορεί να αποτελεί δίοδο για πεζούς, μηχανοκίνητα οχήματα, για μεταφορικά μέσα σταθερής τροχιάς ή για πλοία. Μερικές χρησιμοποιούνται ως υδραγωγεία, κατασκευασμένες αποκλειστικά για την μεταφορά νερού, για κατανάλωση, για υδροηλεκτροπαραγωγή ή σαν αποχετευτικός αγωγός.

Thesis
NonPeerReviewed

Μελέτες (Εκτελέσεως έργων)
Οδοποιία
Σήραγγες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.