Χ.Υ.Τ.Α. 2ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Χαλκιδικής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Χ.Υ.Τ.Α. 2ης διαχειριστικής ενότητας Ν. Χαλκιδικής

Κοντζαμάνη, Νικολέτα
Νουκάρη, Δέσποινα

Το έργο αφορά την κατασκευή, λειτουργία και επανένταξη του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) στην θέση «Ανατολικά από τις Συκιές», που ανήκει στα διοικητικά όρια του Δ.Δ/τος Γαλάτιστας, του Δήμου Ανθεμούντας και καλύπτει την 2η Διαχειριστική Ενότητα του Ν. Χαλκιδικής, οι περιβαλλοντικοί όροι του οποίου ίσχυαν μέχρι το 2006. Σήμερα, το έργο βρίσκεται στην φάση κατασκευής του. Στον πίνακα που ακολουθεί παρουσιάζονται συγκριτικά τα κύρια χαρακτηριστικά του έργου σύμφωνα με τους όρους και περιορισμούς της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων, καθώς και τα κύρια χαρακτηριστικά του όπως αυτό θα κατασκευασθεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία του ανωτέρω πίνακα αποδεικνύεται ότι το έργο που προβλέπεται να κατασκευασθεί υπερκαλύπτει τους μέχρι πρότινος όρους και περιορισμούς της περιβαλλοντικής του αδειοδότησης, ενώ από την έκθεση που ακολουθεί αποδεικνύεται ότι δεν έχουν επέλθει ουσιώδεις αλλαγές στο διάστημα που έχει παρέλθει απ ό την έκδοση της Α.Ε.Π.Ο. Ακολουθεί εποπτικό σχέδιο της γενικής διάταξης του έργου, όπως θα κατασκευασθεί από την Ανάδοχο του έργου.

Thesis
NonPeerReviewed

Χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.