Η αύξηση κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρεία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η αύξηση κεφαλαίου στην ανώνυμη εταιρεία

Ψαρράς, Ευάγγελος

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται για την κάλυψη ζημιών ή για την επέκταση εργασιών μιας ανώνυμης εταιρίας, οπότε η απόφαση για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου λαμβάνεται από τα αρμόδια όργανα της εταιρίας, την καταστατική γενική συνέλευση με τροποποίηση του καταστατικού στην περίπτωση της τακτικής αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, από τη συνήθης γενική συνέλευση αλλά και από το διοικητικό συμβούλιο ύστερα από εξουσιοδότηση του από τη καταστατική γενική συνέλευση στην περίπτωση της έκτακτης αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία πραγματοποιείται χωρίς τροποποίηση του καταστατικού. Ωστόσο με την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου εκδίδονται νέες μετοχές και εισέρχονται νέοι μέτοχοι στην A.E. οπότε οι παλαιοί μέτοχοι ασκούν το δικαίωμα προτίμησης ώστε να προτιμηθούν σε όλο το νέο μετοχικό κεφάλαιο έναντι των νέων που εισέρχονται σε αυτή. Σε κάποιες περιπτώσεις όμως προκειμένου να πραγματοποιηθεί η αύξηση θα πρέπει να αποκλειστεί το δικαίωμα προτίμησης. Επίσης το μετοχικό κεφάλαιο μπορεί να αυξηθεί και με τη κεφαλαιοποίηση του παθητικού, των αποθεματικών και των κερδών.

Thesis
NonPeerReviewed

Μετοχικό κεφάλαιο
Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.