Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Υδρίτες αερίων

Γάλλιος, Στέλιος

Οι υδρίτες αερίου έχουν προσελκύσει πρόσφατα διεθνή προσοχή από τις κυβερνήσεις και τις επιστημονικές κοινότητες. Το ενδιαφέρον για το νέο σε εμάς φαινόμενο των υδριτών αερίου είναι πολύπλευρο. Οι υδρίτες αερίων είναι ενυδατωμένοι υδρογονάνθρακες με στερεά μορφή, χαμηλού μοριακού βάρους, που μοιάζουν με τον γνωστό μας πάγο. Έξι μόρια νερού περικλείουν ένα μόριο μεθανίου. Η παρούσα διατριβή εστιάζει στα παρακάτω θέματα: τι είναι, και πως δημιουργηθήκαν οι υδρίτες αερίων, ποια είναι η δομή τους, και οι ιδιότητες τους, ποια η χρησιμότητα τους, πως μπορούμε να τους εκμεταλλευτούμε ποιο είναι το πλεονέκτημα τους. Υπάρχουν ευρήματα στον ελλαδικό χώρο, ποιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπάρχουν και ποιοι μελλοντικοί φόβοι από την απελευθέρωση τους στην ατμόσφαιρα; Οι ερευνητικές πρωτοβουλίες που είναι εν εξελίξει σε όλο τον κόσμο, και οι πιθανές ανάγκες πληροφοριών καθώς και ο ρόλος που μπορεί να παίξουν οι μεταλλευτικές εταιρείες στις μελλοντικές δραστηριότητες.

Thesis
NonPeerReviewed

Αέρας
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.