Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2010 (EL)
Ο χρυσός της Ελλάδας

Γκάκου, Δέσποινα

Η η εκμετάλλευση των μεταλλείων χρυσού στη χώρα μας, είναι ένας τομέας με πολλές προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης. Οι ιδιαίτερα επιβλαβείς επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον προηγούνται οποιουδήποτε οικονομικού κέρδους. Στο πρώτο κεφάλαιο της εργασίας καταγράφονται οι φυσικοχημικές ιδιότητες του χρυσού, οι χημικές μορφές του χρυσού, τα είδη των μεταλλευμάτων του χρυσού και ο τρόπος εξόρυξης και ανάκτησής του. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναφέρονται τα κοιτάσματα του χρυσού στην Ελλάδα. Στο τρίτο αναλύονται οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της εξόρυξης και της εκμετάλλευσης του χρυσού. Στο επόμενο αναφέρεται η ιστορία του χρυσού στην Ελλάδα και στο τελευταίο που χρησιμοποιείται ο χρυσός και πως ανακυκλώνεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Χρυσός - Μεταλλεία και ορυκτοί πόροι
Χρυσός - Οικονομικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2010


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.