Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον ξενοδοχειακό κλάδο: η επίδρασή τους στη συμπεριφορά των πελατών

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών στον ξενοδοχειακό κλάδο: η επίδρασή τους στη συμπεριφορά των πελατών

Κλειδέρης, Διονύσιος
Μπίσκας, Γεώργιος
Πασχαλίδης, Ευστάθιος

Η πτυχιακή εργασία εξετάζει τις νέες Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών όσον αφορά την επίδραση και χρησιμότητά τους στον τουριστικό κλάδο. Σκοπός της είναι η καταγραφή των καινοτομιών και των νέων τεχνολογικών εφαρμογών στον τουρισμό, να δείξει τον βαθμό διάχυσης των ΤΠΕ στον ελληνικό τουρισμό, αλλά και το πώς επηρεάζουν τον Έλληνα καταναλωτή. Επιχειρείται μία εισαγωγή στο θέμα που πραγματεύεται η παρούσα πτυχιακή. Αναλύεται η έννοια του τουρισμού καθώς και οι κατηγορίες στις οποίες χωρίζεται. Γίνεται μία αναφορά στην παγκόσμια αλλά και στην ελληνική οικονομική κρίση, τα αίτια τους αλλά και οι επιπτώσεις τους στον εγχώριο τουρισμό. Αναφερόμαστε στις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών που υφίστανται αυτή τη στιγμή στον τουριστικό κλάδο, την χρησιμότητά τους και καθώς και στην επίδρασή τους στους πελάτες. Θα δούμε το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνά μας όσον αφορά τις ΤΠΕ στον ξενοδοχειακό κλάδο.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφορική - Τεχνολογία
Τουριστική ανάπτυξη

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.