Γεωστατιστική ανάλυση χρονοσειρών αιωρούμενων σωματιδίων PM10

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Γεωστατιστική ανάλυση χρονοσειρών αιωρούμενων σωματιδίων PM10

Λέκκας, Ιωάννης-Κίμων

Στόχος της εργασίας ήταν να εξεταστούν οι μετρήσεις των αέριων ρύπων και συγκεκριμένα των αιωρούμενων σωματιδίων της τάξης των 10 μικρόμετρων (μη) ή αλλιώς Pm10 μπορούν να συσχετιστούν με παλαιότερες μετρήσεις, έτσι ώστε να μπορούν να γίνουν κάποιες προβλέψεις για την διασπορά τους. Μαζί με τις μετρήσεις των αέριων ρύπων της ίδιας περιόδου, που ήταν και το κύριο αντικείμενο αυτής της εργασίας, έγιναν και τα πειραματικά βαριογράμματα της μέσης ωριαίας θερμοκρασίας , της μέσης σχετικής υγρασίας, της μέσης ταχύτητας του ανέμου και της μέσης διεύθυνσης του ανέμου.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.