Δυνατότητες κατασκευής φράγματος στο Δ.Δ. Πλακίδας (Κατινιστή Ρέμα) του Δ. Τσοτιλίου

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Δυνατότητες κατασκευής φράγματος στο Δ.Δ. Πλακίδας (Κατινιστή Ρέμα) του Δ. Τσοτιλίου

Καπλάνογλου, Εμμανουήλ
Λημνιός, Χαράλαμπος

Η παρούσα πτυχιακή εργασία εξετάζει την κατασκευή του Δ.Δ. Πλακίδας (Κατινιστή Ρέμα) του Δ. Τσοτιλίου. Στο πρώτο κεφάλαιο αναγράφεται τα είδη των φραγμάτων και πώς αυτά κατασκευάζονται. Στο δεύτερο δίνονται τα μορφολογικά χαρακτηριστικά, τα δημογραφικά και γεωργοοικονιμικά στοιχεία καθώς και και τα μετεωρολογικά και σεισμολογικά στοιχεία. Στο τρίτο κεφάλαιο αναλύονται οι γεωτεχνικές συνθήκες του συγκεκριμένου φράγματος και το πώς αξιολογούνται. Στο τέλος παρατίθενται τα συμπεράσματα και εξετάζονται οι μελλοντικές προοπτικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατασκευές
Φράγματα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.