Μελέτη μικρομετακινήσεων σε κατολισθαίνοντα πρανή με επίγειες και φωτομετρικές μεθόδους = Stady of micro-movement to sliding down slope by earthly and fotogrammetry methods

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Μελέτη μικρομετακινήσεων σε κατολισθαίνοντα πρανή με επίγειες και φωτομετρικές μεθόδους = Stady of micro-movement to sliding down slope by earthly and fotogrammetry methods

Κουβά, Μελπομένη
Γιοσμή, Γεωργία
Κουτσούκος, Μιχάλης

Η εργασία αυτή πραγµατοποιήθηκε ως µια µελέτη µε σκοπό την ποιοτική και ποσοτική προσέγγιση των κατολισθητικών φαινοµένων. Ως παράδειγμα περιοχής µελέτης, έχει επιλέγει η ευρύτερη περιοχή της Πιτίτσας, στην οποία έχουν συµβεί µια σειρά κατολισθήσεων και οι θέσεις όπου συµβαίνουν αυτές οι κατολισθήσεις έχουν πολλές φορές επαναδραστηριοποιηθεί µετά την κατασκευή του δρόµου στην περιοχή. Η περιοχή µελέτης βρίσκεται µεταξύ δυο τεκτονικών τάφρων αυτή της δυτικής Κορινθιακής και της τάφρου Ρίου Αντιρίου. Επιπλέον η περιοχή διατρέχεται από µεγάλα κανονικά ρήγµατα και επίσης χαρακτηρίζεται από µέτρια ανθρωπογενή δραστηριότητα εκτός από την κατασκευή της οδού. Η περιοχή λοιπόν επιλέχθηκε επειδή η δοµή των πετρωµάτων (ρήγµατα, λιθολογική σύσταση), και η κατασκευή του δρόµου είναι πρακτικά οι µόνοι παράγοντες που επιδρούν στις κατολισθήσεις. Επίσης, στην περιοχή οι βροχοπτώσεις είναι σχεδόν σταθερές και η ανθρώπινη παρέµβαση, εκτός από την κατασκευή του δρόµου, είναι περιορισµένη.

Thesis
NonPeerReviewed

Κατολισθήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.