Σκυρόδεμα και προκατασκευή: προπαρασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Σκυρόδεμα και προκατασκευή: προπαρασκευασμένα στοιχεία σκυροδέματος

Χατζηγιάννης, Ιωάννης

Το σκυρόδεμα είναι ένα δομικό υλικό το οποίο, στην πιο διαδεδομένη μορφή του, αποτελείται από τσιμέντο Portland, χονδρόκοκκα και λεπτόκοκκα αδρανή και νερό. Ανάλογα την περίπτωση, ενσωματώνονται και υλικά που καλούνται πρόσθετα και βελτιωτικά. Κατά την τοποθέτησή του, η στερεοποίηση δεν επέρχεται από την ξήρανση του μίγματος, αλλά από την προσρόφηση του νερού από το τσιμέντο. Αυτή η πάστα τσιμέντου – νερού υφίσταται σκλήρυνση, λειτουργώντας ως μέσο σύνδεσης των υπόλοιπων συστατικών του σκυροδέματος, δημιουργώντας ένα υλικό που ομοιάζει σε μορφοποιημένο βράχο και έχει αρκετά ανεπτυγμένες μηχανικές αντοχές. Σαν δομικό υλικό, το σκυρόδεμα έχει χρησιμοποιηθεί περισσότερο από κάθε άλλο υλικό. Οι εφαρμογές του κατακλύζουν την καθημερινή ζωή. Τυπικές κατασκευές από σκυρόδεμα είναι κτίρια, θεμελιώσεις, πεζοδρόμια, δρόμοι, γέφυρες, φράχτες, κολώνες και πολλά άλλα. Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται ευρύτατα στις μέρες μας, λόγω της ευκολίας παραγωγής του, και της ευκολίας διάστρωσής του στα δομικά στοιχεία των κατασκευών. Σημαντικό σκέλος της εφαρμογής του σκυροδέματος αποτελεί η συμπύκνωση, η οποία από την πλευρά των κατασκευών, απαιτεί δόνηση του σκυροδέματος (δηλαδή επιβολή μηχανικής ενέργειας) έτσι ώστε να απομακρυνθεί ο περιεχόμενος αέρας και να μειωθεί το πορώδες, οδηγώντας σε αύξηση της αντοχής και των μηχανικών ιδιοτήτων του.

Thesis
NonPeerReviewed

Σκυρόδεμα
Τσιμέντο - Βιομηχανία και εμπόριο
Τσιμέντο - Περιβαλλοντικές απόψεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.