Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): λογιστικές εγγραφές αρχής και τέλους χρήσης: βιβλία και στοιχεία ΕΠΕ

RDF 

 
This item is provided by the institution :
TEI of West Macedonia
Repository :
@naktisis
see item page
in the web site of the repository *
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT

2012 (EN)
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): λογιστικές εγγραφές αρχής και τέλους χρήσης: βιβλία και στοιχεία ΕΠΕ

Μαγγιρίδου, Μαρία

Παρουσιάζονται οι διαδικασίες που χρειάζονται σήμερα για να γίνει η σύσταση της εταιρίας, καθώς και η διαφορά ανάμεσα στις διαδικασίες που επικρατούν σήμερα και σε εκείνες που υπήρχαν πριν κάποια χρόνια. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό βέβαια λόγω του ρόλου των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Γίνεταιεπίσης, αναφορά στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, αλλά και στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να συμβαίνουν στην ΕΠΕ, όπως Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Λύση και Εκκαθάριση – Απορρόφηση, καθώς και τις περιπτώσεις αύξησης και μείωσης εταιρικού κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

2012


cc_by_nc_nd*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)