Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): λογιστικές εγγραφές αρχής και τέλους χρήσης: βιβλία και στοιχεία ΕΠΕ

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ): λογιστικές εγγραφές αρχής και τέλους χρήσης: βιβλία και στοιχεία ΕΠΕ

Μαγγιρίδου, Μαρία

Παρουσιάζονται οι διαδικασίες που χρειάζονται σήμερα για να γίνει η σύσταση της εταιρίας, καθώς και η διαφορά ανάμεσα στις διαδικασίες που επικρατούν σήμερα και σε εκείνες που υπήρχαν πριν κάποια χρόνια. Αυτό θα γίνει πιο κατανοητό βέβαια λόγω του ρόλου των Υπηρεσιών Μιας Στάσης. Γίνεταιεπίσης, αναφορά στην περίπτωση της Μονοπρόσωπης ΕΠΕ, αλλά και στη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων. Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις που μπορεί να συμβαίνουν στην ΕΠΕ, όπως Μετατροπές – Συγχωνεύσεις – Λύση και Εκκαθάριση – Απορρόφηση, καθώς και τις περιπτώσεις αύξησης και μείωσης εταιρικού κεφαλαίου.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.