Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σηροτροφία

Γκιντίδου, Δέσποινα

Εδώ και πολλά χρόνια στη χώρα μας χρησιμοποιούνται για τις εκτροφές μεταξοσκώληκα αυγά λευκών υβριδίων κατάλληλα για εαρινή, θερινή και φθινοπωρινή εκτροφή πρόσφατων και αποδοτικών διασταυρώσεων. Η επώαση των αυγών διαρκεί 10-12 ημέρες, η δε εκκόλαψη των προνυμφών ολοκληρώνεται μέσα σε 2 ημέρες. Η εκτροφή τελειώνει μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα (28-30 ημέρες), έπειτα έχουμε το κλάδωμα (έναρξη πλοκής του κουκουλιού), το ξεκλάδωμα (συλλογή ή τρυγητός των κουκουλιών), απόπνιξη κουκουλιών (δηλαδή η θανάτωση των νυμφών) Το μετάξι είναι μείγμα δύο πρωτεϊνών και είναι φυσικό προϊόν. Η εργασία οργανώνετ αι σε 5 ενότητες. Στην πρώτη ενότητα αναφέρεται στην ιστορία του Μεταξιού, από πού ξεκίνησε και μέχρι που επεκτάθηκε. Στην δεύτερη ενότητα αναφέρεται σ την εκτροφή του μεταξοσκώληκα και μετάξι . Στην τρίτη ενότητα αναφέρεται στην περιγραφή της σηροτροφίας ως δραστηριότητα καθώς η παράδοση στη σηροτροφία. Στην τέταρτη ενότητα αναφέρεται στην περιγραφή του Νομού Έβρου και η σχέση του νομού με τη σηροτροφία στο παρελθόν μέχρι και σήμερα. Στην πέμπτη ενότητα αναφέρεται το μουσείο Μεταξιού στο Σουφλί καθώς και η σημερινή κατάσταση της σηροτροφίας . Στην έκτη ενότητα αναφέρεται το πως συμβάλλουν τα μουσεία σήμερα και στο έβδομο κεφάλαιο αναφέρονται τα οικονομικά στοιχεία που απαιτούνται για την δημιουργία ενός σηροτροφείου με το σήμερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Μεταξοσκώληκες
Αγροτικά προϊόντα
Εμποροβιομηχανικές εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.