Δάνεια, Αποσβέσεις δανείων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Δάνεια, Αποσβέσεις δανείων

Σουλιώτη, Αθηνά

Σκοπός της εργασίας, είναι να εξετάσει την έννοια και την λειτουργία των δανείων εντός μιας κοινωνίας και να παραθέσει τους τρόπους με τους οποίους υπολογίζονται οι αποσβέσεις αυτών από τις εμπορικές τράπεζες και αναλόγως τη κατηγορία δανείων που έχουν δοθεί πρωτύτερα, σε ιδιώτες ή επιχειρήσεις. Ως εκ τούτου, διενεργείται μια σχετική ανάλυση της έννοιας και των κατηγοριών των διαφόρων δανείων που δίνονται από μέρους των τραπεζών καθώς και των κινδύνων που αντιμετωπίζουν εκείνες, στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσης πτυχιακής εργασίας. Προσπαθεί να αποδώσει και να επεξηγήσει τους τρόπους με τους οποίους διενεργείται η απόσβεση των δανείων από τις εμπορικές τράπεζες, αναφέροντας τον τρόπο υπολογισμού αυτών βάση ποσού και ετών αποπληρωμής, τους τύπους εφαρμογής της απόσβεσης των δανείων, τους τρόπους απόσβεσης για δάνεια που έχουν δοθεί σε ιδιώτες και επιχειρήσεις αλλά και τις ρήτρες που ισχύουν από μέρους των τραπεζών ως προς την απόσβεση αυτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Αποσβέσεις
Δάνεια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.