Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Φλώρινα

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Φλώρινα

Πάντου, Αναστασία

Στην εργασία αυτή μελετάται το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης ως ένα από τα κυριότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά ζητήματα. Ως περιοχή μελέτης επιλέχθηκε ο Νομός της Φλώρινας που αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αστικού κέντρου με έντονη ατμοσφαιρική ρύπανση λόγω των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών που είναι εγκατεστημένοι στην περιοχή. Για το σκοπό αυτό μελετήθηκαν δεδομένα που λήφθηκαν από μετρητικούς σταθμούς της ΔΕΗ σχετικά με τη συγκέντρωση των κυριοτέρων ρυπογόνων παραγόντων στην ατμόσφαιρα. Ως συμπέρασμα αυτής της μελέτης προκύπτει η ανάγκη υποστήριξης από το κράτος αλλά και από τους πολίτες των εναλλακτικών πηγών ενέργειας οι οποίες θα αντικαταστήσουν τις συμβατικές.

Thesis
NonPeerReviewed

Ατμοηλεκτρικοί σταθμοί
Ατμοσφαιρική ρύπανση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.