Κόμβοι σε πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Κόμβοι σε πρωτεύον εθνικό οδικό δίκτυο

Κωστούλα, Ασπασία

Βασική προσπάθεια της παρούσας πτυχιακής εργασίας είναι η πρόθεση να αναφερθεί με απλά λόγια στη μελέτη και κατασκευή των κόμβων, έχοντας υπόψη ότι σε ένα οδικό δίκτυο δεν αντιμετωπίζεται μόνο ως πρόβλημα η μεταφορά ανθρώπων και αγαθών, αλλά επεκτείνεται και στις επιπτώσεις από τη λειτουργία του στο ευρύτερο περιβάλλον. Αναφέρονται οι παράγοντες που επηρεάζουν το σχεδιασμό των κόμβων, τα προβλήματα που παρουσιάζονται κατά την εφαρμογή τους, οι μέθοδοι αντιμετώπισης αυτών καθώς και απαιτούμενες προδιαγραφές μελέτης και σχεδιασμού των κόμβων από τις επιστήμες της τοπογραφίας και της οδοποιίας για τη μέγιστη ασφάλεια της κίνησης σε συνδυασμό με την οικονομία. Γίνεται μια εκτενής κατηγοριοποίηση των διάφορων ειδών κόμβων και περιγράφεται ο τρόπος δομής τους. Επίσης γίνεται αναφορά στα χαρακτηριστικά των ισόπεδων κόμβων και εξετάζονται οι μέθοδοι κατασκευής τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Δρόμοι
Οδοποιία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.