Αποκατάσταση περιβάλλοντος σε μεταλλείο νικελίου στο Νομό Ευβοίας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Αποκατάσταση περιβάλλοντος σε μεταλλείο νικελίου στο Νομό Ευβοίας

Τσίρης, Ανέστης

Το περιεχόμενο της πτυχιακής αναπτύσσεται σε πέντε ενότητες. Η πρώτη ενότητα περιλαμβάνει μια γενική θεώρηση της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης στον ελληνικό χώρο. Ειδικότερα. Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει μια γενική αναφορά στο νομικό και θεσμικό πλαίσιο προστασίας του περιβάλλοντος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Ελλάδα. Η τρίτη ενότητα αναφέρεται στις επιδράσεις της επιφανειακής εξόρυξης μεταλλεύματος και στην αποκατάσταση και την αξιοποίηση μεταλλείων. Αναλύονται α) οι αποκαταστάσεις μεταλλείων και η αξιοποίησή τους με μετατροπή τους σε δάσος, β) οι γενικές αρχές αναδάσωσης, γ) η δασική αναψυχή και η οργάνωσή της, δ) η αισθητική αποκατάσταση,ε) η περιβαλλοντική αξιολόγηση των χρήσεων τους και στ) η αειφόρος διαχείριση της αποκατάστασης και αξιοποίησης των μεταλλείων. Στην τέταρτη ενότητα παρουσιάζονται παραδείγματα εφαρμοσμένων περιπτώσεων αποκατάστασης μεταλλείων και αξιοποίησης των χώρων τους με την ανάπτυξη σ’ αυτούς κάθε δραστηριότητας και χρήσης. Η τέταρτη ενότητα ολοκληρώνεται με τη παρουσίαση ενός πει ράματος αναδάσωσης μεταλλείου νικελίου. Στην πέμπτη ενότητα προτείνεται η αποκατάσταση του μεταλλείου νικελίου στην περιοχή Τριάδα Ευβοίας, με την εγκατάσταση δάσους. Για την υλοποίηση του προτεινόμενου σχεδίου, αρχικά οριοθετείτε η περιοχή, περιγράφεται η προσβασιμότητά της, η σημερινή της κατάσταση, η χλωρίδα και η πανίδα της, το ιδιοκτησιακό της καθεστώς και τα γεωλογικά και υδρολογικά χαρακτηριστικά της. Σκοπός της αποκατάστασης είναι η πολλαπλή χρήση του δάσους. Η πτυχιακή ολοκληρώνεται με την παράθεση των συμπερασμάτων που προκύπτουν από τα ανωτέρω και σχετίζονται με τις γενικές προδιαγραφές αποκατάστασης παρόμοιων χώρων, με σκοπό την αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής.

Thesis
NonPeerReviewed

Περιβάλλον, Προστασία του
Μέταλλα
Περιβάλλον - Κλιματικές αλλαγές

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.