Η εκτροφή προβάτων στο Nομό Εύβοιας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2007 (EL)
Η εκτροφή προβάτων στο Nομό Εύβοιας

Βαλάη, Γεωργία

Η συλλογή των στοιχείων αυτής της έρευνας μας οδηγεί σε μια πληθώρα συμπερασμάτων. Η στασιμότητα της μορφής και της διεκπεραίωσης των εκτροφών οφείλεται σε διαφόρους λόγους. Σε γενικές γραμμές οι μονάδες κινούνται στον παραδοσιακό τύπο. Ο τρόπος λειτουργίας μειονεκτεί κατά πολύ σε σχέση με τις σύγχρονες μονάδες. Το υψηλό κόστος αυτών αλλά και η ηλικία των κτηνοτρόφων είναι οι κυριότεροι ανασταλτικοί παράγοντες. Επίσης δεν αναμένεται εξέλιξη εφόσον νεαρά άτομα του οικογενειακού περιβάλλοντος αρνούνται να αναλάβουν την εκτροφή. Φυσικά παρατηρήθηκε σε μικρό ποσοστό επιθυμία αλλαγής της λειτουργίας σε πιο σύγχρονες μορφές εκμετάλλευσης. Είναι όμως σχετικά αδύνατο. Κατανοώντας έτσι τις δυσκολίες που προαναφέρθηκαν καταλήγουμε να δικαιολογήσουμε αυτή τη στασιμότητα, όμως θεωρούμε ότι η προβατοτροφία θα εξελιχθεί και μπορεί να αποτελέσει την αιχμή της κτηνοτροφικής παραγωγής στη χώρα μας.

Thesis
NonPeerReviewed

Αιγοπροβατοτροφία – Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2007


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.