Κριτήρια επιλογής λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων: πρακτική εφαρμογή = Criteria on Choosing E.R.P. Systems

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κριτήρια επιλογής λογιστικών πληροφοριακών συστημάτων: πρακτική εφαρμογή = Criteria on Choosing E.R.P. Systems

Γόγαλης, Ιωάννης

Οι σύγχρονες επιχειρήσεις εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την τεχνολογία. Η χρήση των νέων τεχνολογιών δίνει σε όλες τις επιχειρήσεις σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, ενώ αντίθετα η έλλειψη τους μπορεί να αποβεί μοιραία για μια επιχείρηση. Για να παραμείνουν λοιπόν στο προσκήνιο οι επιχειρήσεις, επενδύουν σε διάφορα Πληροφοριακά Συστήματα, από την χρήση των οποίων κερδίζεται σε μεγάλο βαθμό χρόνος, ποιότητα υπηρεσιών και χρήμα. Βοηθάνε όχι μόνο την διοίκηση αλλά και την παραγωγή, την διαχείριση της αποθήκης, το μάρκετινγκ, τις πωλήσεις, τις πελατειακές σχέσεις και γενικότερα στη διαχείριση όλων των επιμέρους τμημάτων μιας επιχείρησης. Τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (E.R.P.) κατέχουν το σκήπτρο των νέων τεχνολογιών αφού μπορούν να διαχειριστούν κάθε επιχείρηση, εξ ολοκλήρου και πολύ αποτελεσματικά. Παρόλα αυτά η χρήση των εν λόγω συστημάτων δεν οδηγεί αυτόματα στην επιτυχία. Η επιχείρηση που θα εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα πρέπει να είναι σε θέση να αλλάξει ριζικά όλες τις διαδικασίες της και να τις μετατρέψει ώστε να λειτουργήσει σωστά. Λαμβάνοντας υπόψη το κόστος απόκτησης και τον χρόνο παραμετροποίησης των εν λόγω συστημάτων θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική στην επιλογή τους. Κατόπιν έρευνας μέσα από τη βιβλιογραφία και το διαδίκτυο παρουσιάζονται αναλυτικά τα Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρηματικών Πόρων (E.R.P.), τα τμήματα από τα οποία αποτελούνται, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα τους καθώς και οι παράγοντες σύμφωνα με τους οποίους θα γίνει η επιλογή τους. Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να αναλυθούν διεξοδικά τα κριτήρια τα οποία η εκάστοτε επιχείρηση πρέπει να λάβει υπόψη της ώστε να κάνει την πιο συμφέρουσα επιλογή. Στο τέλος παρουσιάζεται η πρακτική εφαρμογή των παραπάνω με την μελέτη περίπτωσης επιχείρησης που θέλει να προβεί στην αγορά E.R.P. συστήματος.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - Προγράμματα
Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.