Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Βιολογικός καθαρισμός

Αστεριάδης, Αστέριος

Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν αναλυτικά τα απόβλητα και η δυνατότητα επαναχρησιμοποίησης τους προκειμένου να υπάρξει βιώσιμη μελλοντική χρήση. Επίσης θα γίνει μια γενική ανάλυση στην Ελλάδα και σε χώρες της Ευρώπης αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα σε σχέση με τη διαχείριση αποβλήτων και το βιολογικό καθαρισμό. Ο σκοπός και ο στόχος της μελέτης αυτής είναι να παρουσιάσει τα πλεονεκτήματα του βιολογικού καθαρισμού. Τέλος θα μελετηθεί η περιοχή της Θεσσαλονίκης και τα προβλήματα που εντοπίστηκαν εκεί σε σχέση με το βιολογικό καθαρισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Λύματα - Καθαρισμός
Βιολογικός καθαρισμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.