Τα ατυχήματα στα μεταλλευτικά έργα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Τα ατυχήματα στα μεταλλευτικά έργα και οι τρόποι αντιμετώπισής τους

Σπύρου, Αλίκη
Μητσομπόνου, Κατερίνα

Το αντικείμενο της παρούσας πτυχιακής εργασίας αποτελεί τον σημαντικό ρόλο της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, στην ασφάλεια και υγεία στα μεταλλευτικά έργα όπως επίσης και στην αξιολόγηση κινδύνων. Ο μεταλλευτικός κλάδος περιλαμβάνει έναν σημαντικό αριθμό κινδύνων που σχετίζονται με τις δραστηριότητες του οι οποίες οδηγούν σε περιστατικά ατυχημάτων με αρκετά σημαντικές συνέπειες. Μέσω της εργασίας αυτής δίνεται μια περιγραφή στην παρούσα κατάσταση σχετικά με την ασφάλεια και την εξάλειψη των κινδύνων στον μεταλλευτικό κλάδο όπως επίσης προτείνονται ενέργειες αποφυγής του φαινομένου. Παράλληλα γίνεται μια προσπάθεια να κατανοήσει ο αναγνώστης τις πραγματικές διαστάσεις του προβλήματος και να αποκτήσει ή να βελτιώσει τις γνώσεις του για τον μεταλλευτικό κλάδο που αφορούν στην αξιολόγηση του κινδύνου και την ασφάλεια του. Επίσης αναλύονται οι τρόποι εφαρμογής των διαφόρων μέτρων πρόληψης και βελτίωσης των συνθηκών εργασίας. Το κείμενο δίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβάλλει στην πραγματική καταγραφή και εντοπισμού του φαινόμενου που μαστίζει τον κλάδο μέσα από αναλυτικές περιγραφές και αξιολογήσεις.

Thesis
NonPeerReviewed

Εργασία και εργαζόμενοι
Εργασία - Ασφάλεια - Πρόληψη
Ατυχήματα - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.