Γεωστατιστική ανάλυση χωριών φαινομένων με το Surfer 9

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Γεωστατιστική ανάλυση χωριών φαινομένων με το Surfer 9

Καφανάς, Ευάγγελος

Η εργασία αυτή αφορά τη χρήση του λογισμικού Surfer έκδοση 9 της Golden Software για τη γεωστατιστική ανάλυση χωρικών φαινομένων. Γίνεται εκτενής ανάλυση της χρήσης των βαριογραμμάτων για την ανάλυση της χωρικής συμπεριφοράς (δομής) φαινομένων, τα οποία μελετώνται σε δύο διαστάσεις και για τα οποία υπάρχουν δείγματα σε διάφορες θέσεις στο χώρο. Το μεγαλύτερο τμήμα της εργασίας βασίζεται σε μετάφραση από τα εγχειρίδια χρήσης και εκπαίδευσης της παραπάνω εταιρείας. Η εισήγηση της εργασίας έγινε από τον επίκουρο καθηγητή του τμήματος Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, Δρ. Ιωάννη Καπαγερίδη. Στο τέλος της εργασίας δίνεται εκτενής βιβλιογραφία σχετική με τη γεωστατιστική.

Thesis
NonPeerReviewed

Στατική
Προστασία ηλεκτρονικών υπολογιστών

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.