Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αξιολόγηση επενδύσεων

Λιρίδης, Κωνσταντίνος

Τα στοιχεία επενδύσεων είναι ποικίλα (ομόλογα, μετοχές, επενδύσεις σε πάγια περιουσιακά στοιχεία κλπ.) και χαρακτηρίζονται από διαφορετικό βαθμό κινδύνου και αβεβαιότητας. Προκειμένου να λάβει ένας επενδυτής (ιδιώτης, επιχείρηση κλπ.) την σωστή επενδυτική απόφαση, πρέπει να προβεί στην διαδικασία αξιολόγησης των διάφορων επενδυτικών προτάσεων. Αυτή η διαδικασία είναι αρκετά σύνθετη και περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την ανάλυση των ταμειακών ροών καθώς και ένα πλήθος κριτηρίων για την αξιολόγηση αυτών των ροών. Μία από τις πλέον σημαντικές διαστάσεις στην αξιολόγηση επενδύσεων, είναι αυτή του κινδύνου. Εσφαλμένη αντίληψη του κινδύνου, μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη επενδυτική απόφαση. Στα πλαίσια της παρούσας εργασίας αναλύεται η διαδικασία αξιολόγησης επενδύσεων στις διάφορες αγορές, με την χρήση διαφόρων κριτηρίων και αριθμητικών παραδειγμάτων. Διαπιστώνεται ότι για την ίδια επένδυση, χρήση διαφορετικών κριτηρίων, μπορεί να οδηγήσει σε διαφορετικά αποτελέσματα. Συνεπώς ο επενδυτής πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός στην επιλογή του κριτηρίου που θα χρησιμοποιήσει, προκειμένου να οδηγηθεί στην άριστη επενδυτική απόφαση.

Thesis
NonPeerReviewed

Επενδύσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.