Ο ρόλος του ηγέτη στην προγενέστερη κοινωνία και οικονομία

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ο ρόλος του ηγέτη στην προγενέστερη κοινωνία και οικονομία

Παρίση, Ευαγγελία

Ο ηγέτης είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία μιας επιχείρησης. Είναι αυτός που επηρεάζει τη σκέψη, τα συναισθήματα, τη στάση και τη συμπεριφορά των υπαλλήλων του, με σκοπό να πετύχουν όλοι μαζί έναν κοινό στόχο, για το καλό της επιχείρησης. Η ηγεσία μπορεί να είναι φυσική, όταν μέσα από κάποια ομάδα ξεχωρίζει ένα άτομο, αλλά και τυπική, όταν η εξουσία ασκείται λόγω θέσης. Τα βασικά όμως χαρακτηριστικά είναι η ικανότητα να κατευθύνει, να εμπνέει, να ελέγχει το ανθρώπινο δυναμικό, όπως και να πιστεύει στους στόχους που έχει βάλει. Ο οικονομικός ηγέτης αναλαμβάνει ένα όραμα για την επιχείρηση. Προσπαθεί να πετύχει τους στόχους του, βασιζόμενος σε αρχές και αξίες. Παρακινεί τους ανθρώπους να αντιλαμβάνονται τις δυνατότητες τους και να τις αξιοποιούν όσο καλύτερα μπορούν, βάζοντας πάθος και ενθουσιασμό, ώστε η επιχείρηση να δημιουργεί τη μέγιστη δυνατή αξία φια τους πελάτες, τους υπαλλήλους και την κοινωνία γενικότερα. Όλα αυτά γίνονται καλύτερα κατανοητά, μέσα από τους τρόπους που προσπαθεί να οδηγήσει την επιχείρηση μέσα από την οικονομική κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.