Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Εταιρική κοινωνική ευθύνη στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Μαρασλής, Ευάγγελος
Τζωρτζής, Θεμιστοκλής

Η εργασία έχει αντικείμενο την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στην ελληνική πραγματικότητα και συγκεκριμένα την εφαρμογή της από τις μικρομεσαίες επιχείρησης της χώρας. Αναφέρεται στις πρωτοβουλίες που χαρακτηρίζουν την Εταιρική κοινωνική ευθύνη ως προς τα ανθρωπινά και εργασιακά δικαιώματα καθώς γίνεται λόγος για το περιβάλλον, την καταπολέμηση της διαφθοράς και την εταιρική διακυβέρνηση ενώ μας παραπέμπει στα πρότυπα της Εταιρικής Κοινωνικής ευθύνης στην Ελλάδα και την βιωσιμότητα των επιχειρήσεων που την χρησιμοποιούν. Παρουσιάζεται επίσης το πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, τα χαρακτηριστικά και τα πεδία της, οι τρόποι διάδοσης της και το πώς συνεισφέρει στις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Επιπροσθέτως, αναφέρεται στην προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης από τις επιχειρήσεις, την απόδοση της προώθησης ως προς το μέγεθος της επιχείρησης και τον τρόπο προώθησης στην Ευρώπη. Τέλος, παρουσιάζονται τα ευρήματα από την εμπειρική διερεύνηση και εξάγονται σχετικά συμπεράσματα.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοινωνική ευθύνη της επιχείρησης
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.