Διαφήμιση, προβολή, δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ: ο ρόλος των επιχειρήσεων στο παιχνίδι της προβολής

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Διαφήμιση, προβολή, δημόσιες σχέσεις και μάρκετινγκ: ο ρόλος των επιχειρήσεων στο παιχνίδι της προβολής

Λαλλά, Σοφία

Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούν ένα χρήσιμο και αποτελεσματικό στοιχείο επικοινωνίας και έχει ως σκοπό την αμοιβαία κατανόηση μεταξύ της επιχείρησης με το κοινό. Ο βασικός τους είναι να επιτύχουν σωστή ισορροπία ανάμεσα στο κέρδος και στη κοινωνική αποδοχή ή εκτίμηση. Οι δημόσιες σχέσεις αποτελούνται από στελέχη που πρέπει να έχουν τα απαραίτητα προσόντα και χαρακτηριστικά και να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται στη λειτουργία της επιχείρησης. Το μάρκετινγκ περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να φτάσουν οι υπηρεσίες και τα αγαθά στον καταναλωτή. Έχει ως στόχο την ικανοποίηση των αναγκών του καταναλωτή και την επίτευξη των στόχων της επιχείρησης. Το κέρδος και το βιοτικό επίπεδο στις αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη σωστή εφαρμογή των αρχών του μάρκετινγκ. Η διαφήμιση μπορεί να θεωρηθεί ένα μέσο γνωστοποίησης στους καταναλωτές για μία επιχείρηση και τα εμπορεύματα της ή τις υπηρεσίες της. Αποτελεί ένα σύστημα επικοινωνίας που στόχο έχει να πληροφορήσει υπεύθυνα και να πείσει το κοινό για όφελος ενός προϊόντος ή υπηρεσίας. Η διαφήμιση επιτυγχάνει την αύξηση των πωλήσεων μόνο εάν το προϊόν που διαφημίζεται ικανοποιεί μια συγκεκριμένη ανάγκη των καταναλωτών.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις
Δημόσιες σχέσεις
Μάρκετινγκ
Διαφήμιση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.