Χρηματοπιστωτικά όργανα και μέσα που αντικατέστησαν τα παραδοσιακά τραπεζικά δάνεια

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Χρηματοπιστωτικά όργανα και μέσα που αντικατέστησαν τα παραδοσιακά τραπεζικά δάνεια

Φωτιάδης, Γεώργιος
Σικελιανός, Χρήστος

Στην εργασία που ακολουθεί, θα εξεταστούν τα μέσα τα οποία αντικατέστησαν τα παραδοσιακά τραπεζικά δάνεια. Θα γίνει μία καταγραφή της κατάστασης των εξελίξεων στον Χρηματοπιστωτικό τομέα σε διεθνές επίπεδο, αλλά και στην Ελλάδα σήμερα. Έπειτα, θα αναφερθούν οι χαρακτηριστικές ιδιότητες των οργάνων-μέσων των χρηματοπιστωτικών αγορών, θα αναφερθούμε στον παραδοσιακό τραπεζικό δανεισμό, θα αναλυθεί η ανάλυση κινδύνου και η περίπτωση των ομολογιακών δανείων, τα κοινοπρακτικά δάνεια, θα αναφερθούμε στις περιπτώσεις εξαγορών επιχειρήσεων με δάνεια, στις ομολογίες υψηλού κινδύνου, στα πιστοποιητικά καταθέσεων και στα εμπορικά ομόλογα. Επίσης, θα καταγραφούν οι περιπτώσεις των συμφωνιών ανταλλαγής πληρωμών, η ανταλλαγές νομισμάτων και επιτοκίων, και τέλος, οι άλλες μορφές ανταλλαγής όπως η πιστωτικές κάρτες, τα overdrafts, το Ανοιχτό Εθνικό Δάνειο, ο βραχυπρόθεσμος δανεισμός.

Thesis
NonPeerReviewed

Ομόλογα
Δάνεια, Ομολογιακά

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.