Κλαδικό λογιστικό σχέδιο τραπεζών και λογιστικές τραπεζικές εργασίες = Chart of account banks and banking accounting

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κλαδικό λογιστικό σχέδιο τραπεζών και λογιστικές τραπεζικές εργασίες = Chart of account banks and banking accounting

Καμπούρης, Δημήτριος

Η τραπεζική λογιστική αποτελεί μια πολυδιάστατη έννοια, την οποία μπορεί κάποιος δύσκολα να την καλύψει πλήρως. Στην εργασία, έγινε προσπάθεια να καλυφθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος των λογιστικών θεμάτων που απασχολούν τις τραπεζικές επιχειρήσεις. Αρχικά γίνεται μια συνοπτική αναφορά στην τραπεζική επιχείρηση και στα χαρακτηριστικά της, που υπαγόρευσαν τη δημιουργία ενός ξεχωριστού λογιστικού σχεδίου, του Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου Τραπεζών, το οποίο παρουσιάζεται αναλυτικά. Η εργασία επικεντρώθηκε και στην λογιστική των χρηματοοικονομικών μέσων, πιο αναλυτικά, στις χορηγήσεις και στις καταθέσεις, που αποτελούν τις δυο πιο βασικές τραπεζικές λειτουργίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Λογιστική
Τράπεζες και τραπεζικές εργασίες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.