Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ομόρρυθμης εταιρείας

Καζαντζόγλου, Αντιγόνη

Η συγκεκριμένη εργασία έχει ως θέμα της την σύσταση και τη λειτουργία μίας ομόρρυθμης εταιρείας, καθώς επίσης και την χρηματοοικονομική ανάλυση μίας πραγματικής ομόρρυθμης εταιρείας. Αρχικά, θα γίνει μία περιληπτική αναφορά για τα είδη των εμπορικών εταιρειών, καθώς και τα χαρακτηριστικά που έχει η πιο αντιπροσωπευτική εταιρεία αυτής της κατηγορίας, η ομόρρυθμη. Έπειτα, αναφερόμαστε ειδικότερα στις Ομόρρυθμες Εταιρείες, αναλύοντας την προσωπικότητά τους καθώς και τη διαδικασία σύστασής τους. Επίσης, εξετάζεται τι συμβαίνει όταν μία εταιρεία αυξάνει ή μειώνει το εταιρικό κεφάλαιο. Στη συνέχεια, εξετάζουμε την ιδιότητα του ομόρρυθμου εταίρου, όπως και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του. Γίνεται αναφορά στην εκπροσώπηση και στη διαχείριση της Ομόρρυθμης Εταιρείας, καθώς επίσης και στην σύνταξη και κατάρτιση των οικονομικών της καταστάσεων. Στο τέλος, γίνεται ανάλυση μίας πραγματικής Ομόρρυθμης Εταιρείας, βάση των εντύπων και των οικονομικών της καταστάσεων.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.