Η εξέλιξη του θεσμού του "Franchising" στην ελληνική αγορά

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η εξέλιξη του θεσμού του "Franchising" στην ελληνική αγορά

Αλιβάνογλου, Χρήστος

Το Franchising είναι ένας τρόπος συνεργασίας μεταξύ δύο ή περισσοτέρων επιχειρήσεων, όπου η μια παρέχει υπηρεσίες και διευκολύνσεις στην άλλη επιχείρηση (με το ανάλογο χρηματικό αντάλλαγμα), όπως: τεχνογνωσία, εκπαίδευση προσωπικού, χρήση εμπορικού σήματος, κ.τ.λ., με κοινό σκοπό την κερδοφορία και την περεταίρω ανάπτυξη των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Αν η επιχείρηση η οποία παρέχει αυτές τις υπηρεσίες (Δότης), επιλέξει με αντικειμενικά και κατάλληλα κριτήρια τις επιχειρήσεις οι οποίες επιθυμούν να ενταχθούν σε κάποιο δίκτυο και εάν οι επιχειρήσεις αυτές (Λήπτες), επιλέ-ξουν τον κατάλληλο Δότη, έχουν τα απαραίτητα κεφάλαια, και διατηρήσουν τη συνεργασία τους αυτή, βασιζόμενη σε κλίμα εμπιστοσύνης, τότε το πιο πιθανό είναι η μελλοντική κερδοφορία και η περαιτέρω ανάπτυξη των εμπλεκομένων μερών (επιχειρήσεων) σε ένα υγιές δίκτυο Franchising. Ο θεσμός του Franchising ως μέθοδος συνεργασίας και ανάπτυξης, είναι πραγματικά ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να αναπτυχθεί μια οικονομική δραστηριότητα και η χρήση του ευνοείται από την πραγματικότητα της Ελληνικής οικονομίας, με γενικότερη χρήση στο χώρο του λιανικού εμπορίου και ειδικότερα στο χώρο παροχής υπηρεσιών. Έτσι λοιπόν μπορεί να προβλεφθεί, πως μελλοντικά η Ελληνική αγορά θα χαρακτηρίζεται από έντονη κινητικότητα γύρω από την πρακτική του Franchising, καθώς πολλές επιχειρήσεις θα αντιλαμβάνονται τα πλεονεκτήματα της μεθόδου αυτής, αφού έτσι θα μπορούν να αντιμετωπίσουν πιο εύκολα τον ευρωπαϊκό και το διεθνή ανταγωνισμό.

Thesis
NonPeerReviewed

Δικαιόχρηση (franchising)

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.