Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας

Πατσιοπούλου, Μαρία

Η εργασία, έχει ως αντικείμενο την ανάλυση της ανώνυμης εταιρείας που αποτελεί την μεγαλύτερη επιχειρηματική μονάδα της οικονομίας. Αρχικά, δίνεται ο ορισμός, τα χαρακτηριστικά , τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της ανώνυμης εταιρείας. Έπειτα αναλύεται από την αρχή η διαδικασία της ίδρυσης, της δημιουργίας και της λειτουργίας, μέχρι την λύση και εκκαθάρισή της. Στο τελευταίο κεφάλαιο της εργασίας παρατίθεται και η μελέτη περίπτωσης. Φυσικά, δεν θα μπορούσαμε να μην αναφερθούμε στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την ανώνυμη εταιρεία, από τον πιο βασικό της νόμο (2190/20) μέχρι τον πιο πρόσφατο (3604/07), που αναμορφώνει και τροποποιεί τις προηγούμενες διατάξεις περί ανωνύμων εταιρειών. Τέλος, αναφερόμαστε στην πιο σύγχρονη μέθοδο ανάλυσης των χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας εταιρείας, τους αριθμοδείκτες.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.