Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
ERP ανοιχτός κώδικας

Μαλακόντας, Αλέξανδρος
Χριστοπούλου, Μαρία

Η εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει και να αναλύσει το πληροφοριακό σύστημα ERP. Η μεθοδολογία της εργασίας στηρίζεται στη συλλογή δευτερογενών δεδομένων, τα οποία συλλέχθηκαν μέσα από βιβλία, άρθρα σε περιοδικά, αλλά και μέσα από επίσημους διαδικτυακούς τόπους. Η εργασία παρουσιάζει γενικά τα πληροφοριακά συστήματα, παραθέτοντας τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων, τον ορισμό τους, τα οφέλη από τη χρήση των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τη δομή και τη λειτουργία τους. Εστιάζει στις αρχές λειτουργίας μιας επιχείρησης και στις λογιστικές εφαρμογές του ERP, και συγκεκριμένα, στο λογιστικό σχέδιο και τις λογιστικές αρχές και στα συστήματα λήψης αποφάσεων (στρατηγικές και τεχνικές λύσεις). Αποσαφηνίζει εννοιολογικά το ERP, παραθέτει μια σύντομη ιστορική αναδρομή του, παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά του, την αξιολόγησή του, αλλά και τα υποσυστήματά του. Επίσης αναλύει τα οφέλη των επιχειρήσεων, από τη χρήση των ERP συστημάτων και τις μελλοντικές προκλήσεις του. Επίσης παραθέτει και άλλα πληροφοριακά συστήματα όπως το MRP και MRP ΙΙ, το CAD και το CRM. Τo τέταρτο και τελευταίο κεφάλαιο παρουσιάζει παραδείγματα εφαρμογή τους ERP, τη διαδικασία βάσει της οποίας υλοποιούνται, αλλά και τους παράγοντες επιτυχίας τους.

Thesis
NonPeerReviewed

Πληροφοριακά συστήματα διοίκησης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.