Σύμβαση διανομής εμπορευμάτων

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Σύμβαση διανομής εμπορευμάτων

Φωτόπουλος, Χρήστος

Η ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας σε κάθε κοινωνία μπορεί να επιτευχθεί μόνο με την εμπορική δραστηριότητα. Τα τελευταία χρόνια αυτό επιβεβαιώνεται όλο και περισσότερο καθώς στα πλαίσια της παγκοσμιοποίησης το εμπόριο, πιο συγκεκριμένα, μένει ανεπηρέαστο από γεωγραφικούς περιορισμούς και κρατικά σύνορα. Μπορούν να κυκλοφορούν ελεύθερα αγαθά, άνθρωποι, κεφάλαια και υπηρεσίες . Επιπλέον, η τεχνολογία έχει επηρεάσει την οικονομία σε τέτοιο βαθμό που έχουν δημιουργηθεί δραστικές αλλαγές στις παραδοσιακές δραστηριότητες τόσο στη δομή τους όσο και στον τρόπο λειτουργίας τους. Έτσι, και οι εμπορικές επιχειρήσεις αναζητούν συνεχώς πελατεία, προκειμένου να διαθέτουν τα προϊόντα τους στις καλύτερες δυνατές τιμές, στο συντομότερο δυνατό χρόνο. Για να καταφέρουν να επιτύχουν το στόχο τους, συνεργάζονται με άλλα πρόσωπα του εμπορίου, άμεσα (με συμβάσεις έργου) ή έμμεσα (με μορφές εμπορικής συνεργασίας), τα οποία ενεργούν ωε μεσολαβητές για να προωθήσουν τα προϊόντα των επιχειρήσεων στο καταναλωτικό κοινό, αποσκοπώντας στην ικανοποίηση των αναγκών του, αλλά και στην εξεύρεση νέων πελατών. Ανάμεσα σε αυτά τα πρόσωπα είναι και ο εμπορικός αντιπρόσωπος και ο εμπορικός διανομέας, οι οποίοι μέσω των συμβάσεων –τις οποίες θα αναλύσουμε διεξοδικά- συνεργάζονται με τις εκάστοτε επιχειρήσεις και οργανισμούς και προωθούν στην αγορά προϊόντα και υπηρεσίες.

Thesis
NonPeerReviewed

Εφοδιαστική αλυσίδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.