Κατηγορίες κοστολόγησης και χρησιμότητά τους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Κατηγορίες κοστολόγησης και χρησιμότητά τους

Ιτούδης, Ιωάννης

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη της λογιστικής κόστους και αναλυτικότερα η διάκριση του κόστους σε κατηγορίες και την χρησιμότητα τους. Με την έννοια κόστος εννοούνται οι οικονομικές θυσίες που απαιτούνται για την απόκτηση οικονομικών μέσων απαραίτητων για τη δραστηριότητα μιας επιχείρησης. Η διάκριση του κόστους σε κατηγορίες είναι εξαιρετικά σημαντική κι αυτό γιατί το κόστος έχει νόημα μόνο σε συνάρτηση με το σκοπό για τον οποίο υπολογίζεται.

Thesis
NonPeerReviewed

Κοστολόγηση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.