Η αγωγή και η μάθηση μέσα από τους Πλατωνικούς διαλόγους

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η αγωγή και η μάθηση μέσα από τους Πλατωνικούς διαλόγους

Βαχτσεβάνος, Γεώργιος

Ο Πλάτωνας δεν ήταν ο πρώτος παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με μεθόδους αγωγής και μάθησης. Κανείς όμως πριν από αυτόν δεν είχε ασχοληθεί σε ποιες ειδικές περιστάσεις επιβάλετε η παιδική ενέργεια, σε ποιες απαιτήσεις πρέπει να ανταποκρίνεται και με ποιες συνθήκες είναι δυνατή. Είναι όμως ο πρώτος που δημιούργησε μια φιλοσοφία αγωγής. Τα προβλήματα της διαπαιδαγώγησης αποτελούν τον κορμό της Πλατωνικής Φιλοσοφίας. Η ενασχόληση του Πλάτωνα από την αρχή της φιλοσοφικής και συγγραφικής ύπαρξής τους ως τα γεράματά του είναι συνυφασμένα με αυτήν. Παιδαγωγικό περιεχόμενο έχουν τα σημαντικότερα έργα της ώριμης και γεροντικής ηλικίας καθώς και οι πρώτοι σωκρατικοί διάλογοι. Τη σημασία που κατέχει η αγωγή στον Πλάτωνα εξαίρουν όλοι οι νεώτεροι μελετητές του. Ο Jaeger φρονεί ότι η παιδεία και φιλοσοφία, κατά τον μεγάλο φιλόσοφο, ταυτίζονται, διότι σκοπός της φιλοσοφίας είναι σε μεγάλο βαθμό η εκπαίδευση της ανθρώπινης υπάρξεως. Τη φιλοσοφία και τη γνώση θεωρεί ως την ύψιστη μορφή της αγωγής και της μάθησης. Δια της φιλοσοφίας του θέτει το πρόβλημα πως θα διαπλασθεί νέος τύπος ανθρώπου και θα δημιουργηθούν νέα υποδείγματα ηθικών αξιών για τη ζωή. Είναι γεγονός ότι στην εποχή του Πλάτωνα η αγωγή είχε γίνει μια ειδική λειτουργία.

Thesis
NonPeerReviewed

Φιλόσοφοι, Αρχαίοι

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.