Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων μιας ανώνυμης εταιρείας

Καραλής, Κίμων

Σκοπός λοιπόν της εργασίας είναι να γίνουν κατανοητές οι έννοιες που αφορούν την χρηματοοικονομική ανάλυση μιας ανώνυμης εταιρίας μέσα από το θεωρητικό κομμάτι αλλά κυρίως μέσα από την πρακτική εφαρμογή στην εταιρία «Χαλκίδη Αφοί Α.Ε.Β.Ε.». Γίνεται μια εισαγωγή πάνω σε ορισμένα θεωρητικά θέματα, όπως και κάποιες βασικές οικονομικές έννοιες οι οποίες θα εφαρμοστούν στην επιλεχθείσα επιχείρηση. Στη συνέχεια ακολουθεί η πρακτική εφαρμογή στην εταιρεία «Χαλκίδη Αφοί Α.Ε.Β.Ε.» όπου η ανάλυση των χρηματοοικονομικών της καταστάσεων γίνεται με αριθμοδείκτες. Τέλος και σύμφωνα με τα αποτελέσματα της ανάλυσης, ακολουθούν κάποια γενικά συμπεράσματα για την εταιρία «Χαλκίδη Αφοί Α.Ε.Β.Ε.».

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα
Χρηματοοικονομική ανάλυση

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.