Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση ανώνυμης εταιρείας

Μολέ, Αικατερίνη

Η εργασία ασχολείται με την ανάλυση της Ανώνυμης Εταιρείας γενικότερα και ειδικότερα με την ανάλυση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων της εταιρείας των σουπερ μάρκετ Μασούτης. Εισάγουμε την έννοια της Α.Ε. καθώς και το νομικό πλαίσιο που διέπει αυτές. Πραγματεύεται τη διαδικασία σύστασης της Α.Ε. και δίνεται ένα παράδειγμα λογιστικής εγράφης της σύστασης. Αναφέρεται στο κεφάλαιο της Α.Ε. αναλύοντας τι συμβαίνει κατά την αύξηση και τη μείωση του. Ασχολείται με τα διοικητικά όργανα μιας ανώνυμης εταιρείας. Αναλύει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις οι οποίες εμφανίζουν με απόλυτη σαφήνεια την πραγματική εικόνα της περιουσιακής διάρθρωσης, της χρηματοοικονομικής θέσης και των αποτελεσμάτων χρήσης της εταιρίας.

Thesis
NonPeerReviewed

Ανώνυμες εταιρίες - Δίκαιο και νομοθεσία - Ελλάδα

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.