Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ηγεσία και management

Κερασιώτη, Θεοδώρα

Ένα μεγάλο μέρος των ανθρώπων συγχέουν την ηγεσία με το μάνατζμεντ νομίζοντας ότι έχουν το ίδιο ακριβώς νόημα. Τις περισσότερες φορές και μόνο στο άκουσμα της λέξης ηγεσίας , ανακύπτει αυτόματα στο μυαλό τους το μάνατζμεντ. Αυτό βέβαια ίσως δικαιολογείται, διότι στις σύγχρονες επιχειρήσεις έχει καθιερωθεί να αποκαλείται η έννοια της ηγεσίας, μάνατζμεντ. Σε αυτό το σημείο, είναι σωστό να τονίσουμε ξεκάθαρα ότι η ηγεσία και το μάνατζμεντ είναι δύο διαφορετικές σημασιολογικά έννοιες, οι οποίες όμως μπορούν να συνυπάρχουν. Αν προσπαθούσαμε να εξηγήσουμε με μια φράση τι σημαίνουν θα λέγαμε ότι, ηγεσία είναι η άσκηση ανώτατης εξουσίας με μέσο τη δύναμη της επιρροής, ενώ μάνατζμεντ είναι η διοίκηση και η οργάνωση. Ιδιαίτερα στο έντονο ανταγωνιστικό περιβάλλον στο οποίο είναι σήμερα αναγκασμένες οι επιχειρήσεις να δράσουν, εάν θέλουν να πετύχουν θα πρέπει να κατανοήσουν πως το ανθρώπινο δυναμικό αποτελεί το πολυτιμότερο πόρο-κεφάλαιο μέσα στην επιχείρηση. Οι λειτουργίες του μάνατζμεντ, ο προγραμματισμός, η οργάνωση, η διεύθυνση, η στελέχωση και ο έλεγχος είναι σημαντικές για κάθε επιχείρηση. Ωστόσο, όπως κάθε σύνολο ανθρώπων έτσι και η επιχείρηση έχει ανάγκη από ηγεσία για να μπορέσει να πορευθεί επιτυχώς. Στις σημερινές συνθήκες έντονου ανταγωνισμού κάθε επιχείρηση απαιτεί έναν ηγέτη ο οποίος θα εμπνέει, θα παρακινεί, θα διαθέτει όραμα θα επιδιώκει την αλλαγή και θα μπορεί να κινείται με ευελιξία φέροντας τον τίτλο μιας αποτελεσματικής ηγεσίας. Στην εργασία αυτή θα αναλύσουμε την εξέλιξη του μάνατζμεντ, θα αναπτύξουμε την έννοια και τις λειτουργίες του, θα εξετάσουμε τον Ιαπωνικό αλλά και νέους τρόπους προσέγγισης του μάνατζμεντ, θα δούμε πώς συνδέεται η στρατηγική με αυτό, θα αναλύσουμε τα βασικά είδη ηγετικών τύπων και θα αναπτύξουμε πολλές θεωρίες σχετικά με την ηγεσία και τα διάφορα στυλ της. Θα εξετάσουμε από τι εξαρτάται μια αποτελεσματική ηγεσία και τις διάφορες τεχνικές παρακίνησης που μπορούμε να έχουμε.

Thesis
NonPeerReviewed

Ηγεσία
Μάνατζμεντ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.