Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Ανάλυση Ε.Π.Ε.

Χατζηδημητρίου, Αμυγδαλιά

Στην εργασία αυτή, θα γίνει μια εκτενής και λεπτομερής ανάλυση κάθε πτυχής μιας ΕΠΕ. Ξεκινώντας από την ίδρυση και τελειώνοντας στην συγχώνευση θα γίνει κατανοητό σε κάθε αναγνώστη ο τρόπος λειτουργίας, οργάνωσης και διοίκησης μιας Ε.Π.Ε. μέσα από την σκοπιά του νόμου περί ΕΠΕ 3190/1955. Γίνεται λόγος για την ίδρυση και τη σύσταση της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης και μια συνοπτική αναφορά στα βασικά στοιχεία και τις έννοιες της ΕΠΕ. Αναλύεται με κάθε λεπτομέρεια το στάδιο της οργάνωσης και της διοίκησης της εταιρείας ενώ στο τρίτο αναλύονται τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των εταίρων. Γίνεται αναφορά στην αύξηση και στην μείωση του κεφαλαίου της Ε.Π.Ε. Τέλος γίνεται αναφορά στη φορολογία εισοδήματος της Ε.Π.Ε. καθώς και σε άλλα φορολογικά θέματα που αφορούν την ΕΠΕ.

Thesis
NonPeerReviewed

Εταιρείες περιορισμένης ευθύνης

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.