Η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων από τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Η χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδίων από τον τραπεζικό κλάδο στην Ελλάδα και στο εξωτερικό

Καραχάλιος, Απόστολος

Η εργασία μελετά τους τρόπους χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μέσω του τραπεζικού τομέα και συγκρίνει την αποδοτικότητα των επενδύσεων που πραγματοποιούνταν πριν την οικονομική κρίση και μετά από αυτήν. Δεδομένου ότι ο τραπεζικός κλάδος διαδραματίζει ρόλο ζωτικής σημασίας για την οικονομία κάθε χώρας, το συγκεκριμένο θέμα θεωρείται άκρως σημαντικό καθώς τα αποτελέσματά του υποδεικνύουν τη δυνατότητα των τραπεζών να στηρίξουν την εθνική οικονομία, μέσω της τόνωσης της επιχειρηματικότητας και να συμβάλλουν στην αντιστροφή της αρνητικής οικονομικής πορείας. Περιλαμβάνει σύντομη αναφορά στα επιχειρηματικά σχέδια, τα είδη τους και το περιεχόμενο τους καθώς και στις μεταβολές που επήλθαν στον ελληνικό επιχειρηματικό κλάδο λόγω της οικονομικής κρίσης. Στη συνέχεια, ακολουθεί επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με τους δυνατούς τρόπους χρηματοδότησης των σχεδίων των επιχειρήσεων από τον τραπεζικό τομέα. Επιπλέον, γίνεται σύντομη παρουσίαση της κατάστασης του ελληνικού τραπεζικού κλάδου, με αναφορά στην οικονομική του πορεία και τους οργανισμούς που τον αποτελούν ενώ τέλος ερευνάται η επίδραση της οικονομικής κρίσης στη χρηματοδότηση των επιχειρηματικών σχεδιών. Στο τρίτο κεφάλαιο της μελέτης, το οποίο συνιστά και το πρακτικό τμήμα αυτής, εξετάζονται δύο μελέτες περιπτώσεων ελληνικών εταιριών, οι οποίες χρηματοδότησαν τα επιχειρηματικά τους σχέδια μέσω του τραπεζικού κλάδου, επιλέγοντας διαφορετικό τρόπο χρηματοδότησης και διαφορετική χρονική περίοδο υλοποίησης. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η χρηματοδότηση του επιχειρηματικού σχεδίου μίας ανώνυμης εταιρίας, η οποία επέλεξε τη δημόσια χρηματοδότηση και πραγματοποίησε την επένδυση της κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης καθώς και το επιχειρηματικό σχέδιο μίας ατομικής επιχείρησης, η οποία επέλεξε το επιχειρηματικό δάνειο και πραγματοποίησε την επένδυσή της πριν την οικονομική κρίση.

Thesis
NonPeerReviewed

Επιχειρήσεις - Χρηματοδότηση
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.