Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Αριθμοδείκτες

Ούτσα, Ελένη

Η εργασία συντάχτηκε με σκοπό ο αναγνώστης της να αποκτήσει μια πλήρη εικόνα των οικονομικών στοιχείων και δεδομένων των εταιριών Alfa και Το Χρυσό με την χρήση των αριθμοδεικτών. Παρουσιάζονται οι αριθμοδείκτες ρευστότητας των δυο εταιριών με τους σχολιασμούς των αποτελεσμάτων τους. Γίνεται ανάλυση των αριθμοδεικτών δραστηριότητας. Υπολογίζονται οι αριθμοδείκτες αποδοτικότητας και χρηματοοικονομικής μόχλευσης αντίστοιχα. Στο τελευταίο τμήμα της εργασίας δημιουργήσαμε 2 πίνακες με τα συγκεντρωτικά στοιχεία όλων των αριθμοδεικτών για την κάθε επιχείρηση ξεχωριστά συνοδευόμενοι από σύντομους σχολιασμούς για τον κάθε αριθμοδείκτη.

Thesis
NonPeerReviewed

Αριθμοδείκτες
Εταιρείες

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.