Φοροδιαφυγή και έλεγχος

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2012 (EL)
Φοροδιαφυγή και έλεγχος

Κελεπούρης, Γεώργιος

Σήμερα η φοροδιαφυγή αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, είναι ένα φαινόμενο που απασχολεί ιδιαιτέρα το υπουργείο οικονομικών. Για τον λόγο αυτό η κυβέρνηση έχει ως στόχο την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής με αποτέλεσμα την ύπαρξη άμεσης ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων. Αυτοί είναι και οι βασικοί λόγοι επιλογής του θέματος που είναι η «φοροδιαφυγή και ο έλεγχος». Δεδομένης της παρούσας οικονομικής κατάστασης στην όποια βρίσκεται η Ελλάδα και τις συνεχείς αυξανόμενες διαστάσεις που παίρνει το θέμα της φοροδιαφυγής, τόσο στην χώρα μας όσο και στα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ εξετάζεται και αναλύεται το φαινόμενο της φοροδιαφυγής και του ελέγχου. Αναλυτικότερα η δομή της πτυχιακή είναι να παρουσιαστεί και να αναλυθεί αρχικά η έννοια του φόρου, οι κυριότερες διακρίσεις, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του καθώς και η σχέση ανάμεσα σε άμεσους και έμμεσους φόρους. Παρατίθενται στοιχεία σχετικά με την έννοια της φοροδιαφυγής, γίνεται σύντομη αναφορά στο ιστορικό υπόβαθρο και εξετάζονται τα αίτια και οι συνέπιες του φενομένου. Επίσης προσδιορίζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την έκταση της φοροδιαφυγής. Γίνεται αναφορά στις μεθόδους που ακολουθούνται προκομμένου κάποιος υποκείμενος στο φόρο να φοροδιαφεύγει και ποιοι ωφελούνται από αυτόν. Στο τέλος του κεφαναίου αναφέρεται η παραοικονομία και η σχέση της με την φοροδιαφυγή.

Thesis
NonPeerReviewed

Φοροδιαφυγή

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2012


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.