Επιχειρηματικά σχέδια και σχέδια μάρκετινγκ = Business plans & marketing plans

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Επιχειρηματικά σχέδια και σχέδια μάρκετινγκ = Business plans & marketing plans

Αυλωνίτης, Αντώνιος
Γουργιώτη, Ματίνα

Το Επιχειρηματικό Σχέδιο είναι ένα αναγκαίο και χρήσιμο εργαλείο για την επιτυχία μιας επιχείρησης. Στην σημερινή εποχή ένας επιχειρηματίας δεν αρκεί να εκμεταλλεύεται μια καλή ιδέα για να επιτύχει στην αγορά. Την ιδέα αυτή θα πρέπει να τη διατυπώσει και να την οργανώσει. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να εξετάσει την τωρινή κατάσταση της επιχείρησής του, να αναλύσει τους στόχους που έχει για την επιχείρησή του και τον τρόπο να επιτύχει αυτούς τους στόχους. Μόνο γνωρίζοντας αυτά τα στοιχεία θα μπορέσει να ασκήσει μια επιτυχημένη δραστηριότητα. Τα κύρια στοιχεία για την σύνταξη ενός επιχειρηματικού σχεδίου είναι : 1) η εσωτερική ανάλυση της επιχείρησης (περιγραφή της επιχείρησης), 2) η εξωτερική ανάλυση (περιγραφή της αγοράς), 3) η επιλογή, ο προσδιορισμός και η υλοποίηση της στρατηγικής και 4) το οικονομικό πλάνο. Μόνο γνωρίζοντας ο επιχειρηματίας τα πραγματικά στοιχεία της επιχείρησή του και θέτοντας ρεαλιστικούς στόχους θα μπορέσει να πείσει τους τρίτους να επενδύσουν στην επιχείρησή του ή κάποιο τραπεζικό ίδρυμα να προχωρήσει στην σύναψη δανειακής σύμβασης για τις ανάγκες της επιχείρησης του. Το σχέδιο Μάρκετινγκ αποτελεί τμήμα του επιχειρηματικού σχεδίου και έχει σαν σκοπό τη δημιουργία, από τον επιχειρηματία, προϊόντων ή υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις επιθυμίες και τις ανάγκες των καταναλωτών ώστε να τα πουλήσει αποδοτικότερα από τους ανταγωνιστές του έχοντας έτσι μια συνεχή σχέση με τους καταναλωτές με τις επαναλαμβανόμενες πωλήσεις. Με το Σχέδιο Μάρκετινγκ ο επιχειρηματίας καταστρώνει και εφαρμόζει τη στρατηγική Μάρκετινγκ. Ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία : 1) την ανάλυση της παρούσας κατάστασης της επιχείρησης, 2) τον στρατηγικό σχεδιασμό, 3)τους στόχους της επιχείρησης, 4) τη στρατηγική για την επίτευξη των στόχων, 5) την εφαρμογή τακτικών για την επίτευξη των στόχων, 6)τον προϋπολογισμό και 7) την αξιολόγηση. Συνήθως τόσο το Επιχειρηματικό Σχέδιο όσο και το Σχέδιο Μάρκετινγκ, όπως είπαμε απορρέει από το Επιχειρηματικό Σχέδιο και με το οποίο βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση αποτελούν τα αναγκαία εργαλεία για την επιτυχημένη δραστηριότητα στον σημερινό Επιχειρηματικό Κόσμο.

Thesis
NonPeerReviewed

Μάρκετινγκ
Επιχειρηματικά σχέδια

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.