Ανάλυση της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάλυση της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε.

Μυλωνά, Χρυσούλα

Το θέμα της εργασίας αφορά την ανάλυση της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. Περιγράφεται το επιχειρηματικό σχέδιο σαν μία μέθοδο διαχείρισης μιας συγκεκριμένης δραστηριότητας σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Σκοπός του επιχειρηματικού σχεδίου είναι να μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο εσωτερικά στην επιχείρηση (από διοίκηση και προσωπικό) όσο και από εξωτερικούς φορείς ( συμβούλους, πιθανούς συνεργάτες, κρατικούς φορείς, επενδυτές). Στην ουσία το επιχειρηματικό σχέδιο λειτουργεί ως οδηγός για την επιχείρηση, βοηθώντας την στην προώθηση μιας νέας επιχειρηματικής ιδέας και συντελώντας στην προσέγγιση επενδυτών και στην εξασφάλιση κεφαλαίου. Τα πλεονεκτήματα του επιχειρηματικού σχεδίου αφορούν τόσο τους επιχειρηματίες όσο και τους επενδυτές. Από την πλευρά των πρώτων προσελκύει το ενδιαφέρον πιθανών επενδυτών, αποτελεί οδηγό για τη δημιουργία αξίας για την επιχείρηση και αποτελεί τη βάση για παρακολούθηση και έλεγχο της πορείας και της εξέλιξης της επιχείρησης. Από την πλευρά των επενδυτών παρέχει τη δυνατότητα αξιολόγησης μιας ενδεχόμενης επιχειρηματικής ιδέας, της εν δυνάμει αγοράς και δίνει τη δυνατότητα σύγκρισης πολλών επιχειρηματικών προτάσεων σε μικρό χρονικό διάστημα. Έτσι ο επενδυτής είναι σε θέση να ελέγχει την εξέλιξη και την πορεία της επένδυσης. Ένα επιχειρηματικό σχέδιο πρέπει να στηρίζεται σε ένα σαφώς προσδιορισμένο στρατηγικό πλαίσιο, το οποίο θα εξυπηρετεί το επιχειρηματικό όραμα και το οποίο θα προκύπτει μέσα από τη SWOT Analysis. Στο δεύτερο μέρος της εργασίας θα μιλήσουμε λίγο πιο συγκεκριμένα για την εξέλιξη της πορείας της ΔΕΗ, για τον τρόπο κίνησής της στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και το πώς την επηρέασε η απελευθέρωση της αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Μέχρι σήμερα η ΔΕΗ διατηρεί ηγετική θέση στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Μέρος του μετοχικού κεφαλαίου της εισήχθη στα Χρηματιστήρια Αξιών Αθηνών και Λονδίνου. Με μία πληθώρα σταθμών παραγωγής η ΔΕΗ παρέχει ηλεκτρική ενέργεια σε όλη την Ελλάδα αποτελώντας τη δεύτερη λιγνιτοπαραγωγό επιχείρηση στη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ εφαρμόζει με συνέπεια μια ολοκληρωμένη περιβαλλοντική στρατηγική, λαμβάνει πρωτοβουλίες για τη μείωση των εκπεμπόμενων ρύπων, συνδράμει στους εθνικούς στόχους και αντικρίζει με υπευθυνότητα τον πολίτη. Παρουσιάζεται αναλυτικά η SWOT Analysis της επιχείρησης, η χρηματοοικονομική ανάλυση εταιρειών με τη μέθοδο ανάλυσης λογιστικών καταστάσεων, και τέλος η διαστρωματική ή κάθετη ανάλυση που υπολογίζεται με τη βοήθεια διαφόρων αριθμοδεικτών. Τέλος παρουσιάζονται αναλυτικά διάφορα οικονομικά στοιχεία της ΔΕΗ όπως ισολογισμοί, αποτελέσματα χρήσης των τριών τελευταίων ετών με την βοήθεια διαφόρων αριθμοδεικτών (ρευστότητας, δραστηριότητας, δαπανών λειτουργίας, διάρθρωσης κεφαλαίου και βιωσιμότητας). Όλα αυτά τα χρόνια η ΔΕΗ υπήρξε κινητήρια δύναμη για την οικονομική και τη βιομηχανική ανάπτυξη της χώρας, επιτυγχάνοντας ενεργειακή αυτονομία στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Thesis
NonPeerReviewed

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού
Επιχειρηματικός σχεδιασμός

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.