Το τουριστικό μάρκετινγκ: τουριστική προβολή της Κέρκυρας

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Το τουριστικό μάρκετινγκ: τουριστική προβολή της Κέρκυρας

Ανδρονικίδης, Χρήστος
Κούρκουλος, Δημήτριος

Η εργασία μελετά την έννοια του Τουριστικού Μάρκετινγκ, καθώς επίσης και την τουριστική προβολή της Κέρκυρας. Αναλύεται η έννοια του τουρισμού, της ανάπτυξης, τα χαρακτηριστικά, τα είδη και οι διακρίσεις του τουρισμού. Αναφέρεται στο Τουριστικό Μάρκετινγκ. Παρουσιάζεται η έννοια, οι σκοποί, τα κύρια στάδια, η οργάνωση και τα μέσα που χρησιμοποιεί το Τουριστικό Μάρκετινγκ. Στη συνέχεια του κεφαλαίου, αναλύονται τα τουριστικά κίνητρα και τέλος κάποιοι ορισμοί και έννοιες (Προγραμματισμός τουριστικού μάρκετινγκ, Έρευνα τουριστικού μάρκετινγκ, Η τουριστική αγορά, Τουριστικό προϊόν, Τιμολόγηση τουριστικού προϊόντος, Διανομή τουριστικού προϊόντος, Προώθηση τουριστικών προϊόντων, Δημόσιες σχέσεις, Τουριστική διαφήμιση, Προσωπικές πωλήσεις, Προώθηση πωλήσεων). Ασχολείται με την εξέλιξη του τουρισμού στην Ελλάδα, τα πλεονεκτήματα της χώρας μας και παρουσιάζεται και η σημερινή κατάσταση του Ελληνικού τουρισμού σε αριθμούς. Στη συνέχεια μελετάμε την περίπτωση της Κέρκυρας και γίνεται εκτενής αναφορά στην ανάλυση SWOT με σκοπό να εντοπίσουμε τα δυνατά και αδύναμα σημεία και να παρουσιαστούν οι ευκαιρίες και οι απειλές του νησιού. Επίσης στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται και οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού που μπορούν να εφαρμοστούν και να αναπτυχθούν στο νησί.

Thesis
NonPeerReviewed

Τουριστικό μάρκετινγκ

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.