Ανάληψη απαιτήσεων τρίτων, πράξη πώλησης αξιόγραφων = Factoring, Forfaiting

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας
Αποθετήριο :
@νάκτησις
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κοινοποιήστε το τεκμήριο
2011 (EL)
Ανάληψη απαιτήσεων τρίτων, πράξη πώλησης αξιόγραφων = Factoring, Forfaiting

Μιχαηλίδης, Θεόδωρος

Στην εργασία αυτή γίνεται λόγος για δύο χρηματοδοτικά εργαλεία επιχειρήσεων, την Ανάληψη Απαιτήσεων από Τρίτους (Factoring) και την Πράξη Πώλησης Αξιόγραφων (Forfaiting). Αρχικά γίνεται ανάλυση των χαρακτηριστικών του Factoring και παρουσιάζεται η διάκριση του ως εγχώριου και διεθνούς προκειμένου να είναι δυνατή η σύγκριση του με το παρεμφερές προϊόν Forfaiting. Ακολουθεί η παράθεση και ανάλυση των χαρακτηριστικών του Forfaiting. Ακόμη, αναφέρονται λοιπές μορφές χρηματοδότησης. Έπεται η παράθεση των πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων καθενός από τους δύο θεσμούς και η σύγκριση των δύο αυτών προϊόντων. Καταλήγουμε τονίζοντας τη σημασία των θεσμών αυτών για τις επιχειρήσεις και την οικονομία γενικότερα.

Thesis
NonPeerReviewed

Factoring

Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα (ΤΕΙ) Δυτικής Μακεδονίας (EL)
TEI of West Macedonia (EN)

Ελληνική γλώσσα

2011


cc_by_nc_nd*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των αντίστοιχων Φορέων περιεχομένου.